PARIBASAN JAWA

Diposting oleh Renjaw pada 19:58, 28-Mei-10 • Di: Pendidikan
Berikut ini catatan Paribasan Jâwâ :
 • Adigang, adigung, adigunâ.
  Ngandelaké kekuwatané, kaluhurané, lan kapinterané.
 • Becik ketitik ala ketara.
  Becik lan âlá bakal ketârâ ing tembé mburiné.
 • Dhemit ora ndulit, setan ora doyan.
  Tansah diparingi slamet ora ana sing ngrusuhi.
 • Emban cindhe, mban siladan
  Pilih kasih, ora adil.
 • Gupak puluté ora mangan nangkanê
  Melu rekâsâ nanging ora mèlu ngrasakaké kepenak.
 • Tumbak cucukan
  Wong sing seneng adu-adu.
 • Sapa sing salah bakal séléh.
  Sapa sing salah bakal konangan.
 • Pupur sak durungé benjut
  Ngati-ati mumpung durung cilâkâ.
 • Maju tatu mundur ajur
  Prakârâ kang sarwâ pakéwuh.
 • Jer basuki mâwâ béâ.
  Samubarang gegayuhan mbutuhaké wragat.
 • Yitnâ yuwânâ mati lénâ.
  Wong sing ngati-ati bakal slamet, wong sing sembrânâ bakal cilâkâ.
 • Ajining dhiri sâkâ lathi, ajining salirâ sâkâ busânâ.
  Âlâ apiké wong bisâ didelok sâkâ tutur katané lan pakéané.
 • Kebo nusu gudel.
  Wong tuwâ njaluk wuruk marang wong enom.
 • Kegedhen empyak kurang cagak.
  Kegedhen kekarepan nanging kurang sembada.
 • Anak polah bapa kepradah
  Wong tuwâ nemu ribed amargâ polahé anak.
 • Mikul dhuwur mendhem jero.
  Njunjung drajadé wong tuwâ.
 • Sembur-sembur adas, siram-siram bayem.
  Bisâ kelaksanan jalaran pandungané wong akeh.
 • Anggon ulat ngumbar tangan.
  Ngulataké kahanan yén limpé banjur di colong.
 • Keplok ora tombok.
  Wong senengané maido thok, ora gelem melu cawé-cawé.

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

Belum ada komentar. Tulislah komentar pertama!

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar